CONTACT INFOLEX ARTICOLE ECHIPA SERVICII DESPRE NOI
Avocatura si consultanta juridica Mircea si Asociatii
 

Exceptia tardivitatii. Motiv de respingere a contestatiei in achizitii publice

2010-09-17

Unul dintre motivele de respingere a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice, destul de frecvent intalnit este tardivitatea, mai precis respingerea contestatiei pe exceptia tardivitatii.
Ce inseamna de fapt exceptia tardivitatii: acest termen este definit ca fiind intervalul de timp inauntrul caruia trebuie indeplinit sau, dupa caz, este oprit sa se savarseasca un anumit act de procedura ( "Exceptiile procesuale in dreptul civil" Conf. univ. dr. Mihaela Tabarca, Judecator ICCJ).
Neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui act de procedura in termenul legal prevazut de lege atrage decaderea din dreptul de a mai face acel demers.
Astfel, potrivit art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, persoana vatamata poate sesiza Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:

a) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgent, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza a fi atribuit, estimata conform prevederilor art.23 si ale cap.II sectiunea a 2-a, este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art.55 alin(2);
b) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza a fi atribuit, estimata conform prevederilor art.23 si ale cap.II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art.55 alin(2);

In cazul in care cererea prevazuta la alin.(1) priveste continutul documentatiei de atribuire publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin.(5) si art. 127 alin.(2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.
Legat de aceste aspecte, trebuie sa avem in vedere in mod obligatoriu modul de calcul al termenelor, raportat la valoarea contractului.
Astfel, vom calcula termenul pe care il avem la dispozitie pentru introducerea contestatiei tinand seama ca termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului.Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o sambata sau duminica, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare  (Regulamentul CEE EURATOM nr. 1182/1971).
Aceasta constituie regula speciala de calculare a termenelor, diferita de regula generala prevazuta de art.101 din Codul de procedura civila in care nu sunt incluse in calculul termenului prima si ultima zi, conform principiului de drept “specialia generalibus derogant”.
In acest sens, exista si o adresa de indrumare emisa de ANRMAP sub nr. 9407/08.07.2010 care sustine acelasi mod de calcul pe zile, special fata de regula generala din procedura civila.
In practica noastra ne-am intalnit cu o situatie speciala, in care ofertantul a depus  contestatia in termenul legal de 10 zile la autoritatea contractanta insa, din motive tehnice legate de imposibilitatea transmiterii pe fax ori e-mail a contestatiei la CNSC, motivat si de faptul ca fiind o ora tarzie nu a avut posibilitatea expedierii prin Posta, a depus in ziua a 11-a contestatia la CNSC.

Desi contestatia a fost depusa in termen la autoritatea contractanta, nefiind depusa in acelasi termen si la Consiliu, s-a facut aplicarea dispozitiilor art.271 din OUG 34/2006 actualizata si, invocandu-se de catre CNSC exceptia tardivitatii, aceasta a fost si admisa, Contestatia fiind respinsa ca tardiva.
Art.271 alin (1) din OUG 34/.2006 actualizata, arata ca “sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenelor prevazute la art. 256 indice 2”.

In aceasta situatia, ofertantul, neputand face dovada inaintarii contestatiei in termenul prevazut de dispozitiile legale, de stricta interpretare, la CNSC, a primit Decizia CNSC cu privire la respingerea contestatiei pe exceptia tardivitatii in temeiul art. 278 alin (5) si (6) din OUG 34/2006 actualizata si a dispus continuarea procedurii, fara a se pronunta asupra fondului cauzei.
Deasemenea, in situatia in care se contesta documentatia de atribuire, se va avea in vedere si data limita pentru depunerea ofertelor.

O astfel de contestatie nu se poate depune dupa momentul limita al depunerii ofertelor, privit nu numai prin prisma zilei calendaristice, ci si prin aceea a momentului exact ca ora si chiar minut al datei depunerii ofertelor, a caror depasire face imposibila luarea masurilor de remediere de catre autoritatea contractanta.

Contestatia la documentatia de atribuire depusa pana in ora limita de deschidere a ofertelor la CNSC si autoritatea contractanta, nu va fi respinsa ca tardiva dar, in ipoteza ca aceasta contestatie se trimite prin posta in data calendaristica de depunere a ofertelor atat la consiliu cat si la autoritatea contractanta - fara ca acestea sa cunoasta motivele contestatiei - fiind primita ulterior acestei date, atunci, pe cale de consecinta, contestatia va fi respinsa pe exceptia tardivitatii.
Ca si concluzie, pentru a evita respingerea contestatiei pe exceptia tardivitatii, recomandam participantilor la procedurile de achizitie publica sa procedeze la introducerea Contestatiilor in termenul legal si sa nu astepte ultima ora din ultima zi in care o pot face intrucat pot aparea uneori situatii neprevazute, independente de vointa lor care sa impiedice comunicarea contestatiei tuturor partilor implicate.

SCA MIRCEA SI ASOCIATII
Avocat achizitii publice Catalina Maria Mircea
 Inapoi
Domenii de specializare

INFOLEX

CONFERINŢA MEDIAFAX - Valentin Mircea: Loteria Română, exemplu - şcoală de discriminare prin care statul vrea să-şi favorizeze propria firmă în dauna unui sector privat
Valentin Mircea, expert în concurenţă, a declarat, marţi, la conferinţa Mediafax Talks...
Mircea si Asociatii a adus un expert strain in echipa de dreptul telecomunicatiilor
Jean-Stéphane Gourévitch s-a alaturat firmei de avocatura Mircea si Asociatii in calitate de colaborator al echipei de...
Răspunderea civilă delictuală în materia concurenței
În data de 27 martie 2014 (15:00), în Sala de Consiliu a Facultății de Drept din Universitatea...

Articole

Interviu Valentin Mircea. Despre excelența în concurență

Testimoniale

Stanleybet SRL

Firma de avocatura Mircea si Asociatii este consultantul nostru juridic de incredere in Romania...

Prysmian Cabluri si Sisteme SA

Prysmian a gasit intotdeauna ceea ce avea nevoie atunci cand a folosit serviciile juridice ale Mircea si Asociatii...d